Begeleiding bij pril ouderschap

De geboorte van een kindje is een ingrijpende gebeurtenis, die het leven volledig verandert. De periode die volgt vergt veel energie en aanpassing. Voor de kersverse ouder -  en ook lang daarna - is het vaak zoeken.
Door de huidige manier van leven worden we bovendien vaak overstelpt met adviezen of theorieën. Weten hoe of wat je nu precies wil zijn in het ouderschap, kan daardoor bemoeilijkt worden.

Het prille ouderschap gaat daarnaast ook steevast gepaard met een waaier aan uiteenlopende gevoelens. Hormonen hebben hier een impact, maar zeker ook het emotionele proces van mama (= 'matrescentie' of 'matrescense') of papa worden. Verwachtingen moeten altijd aangepast worden, het beeld van het ouderschap wordt voortdurend verfijnd en geconcretiseerd.

                      Wie wil ik zijn als mama/papa?
                      Wat neem ik mee vanuit mijn eigen opvoeding en wat zeker niet?
                      Waaraan hecht ik waarde?


Tot slot is het niet altijd makkelijk om een goede afstemming te vinden met de baby. Gezien elk kindje geboren wordt met zijn eigen unieke gevoelswereld - resulterend uit zijn individuele karakter, temperament en prikkelgevoeligheid - is het steeds zoeken naar wat werkt. Wat werkt voor de ouder, wat werkt voor de baby, wat werkt voor de relatie ouder-kind.

Ondersteuning bij dit groeien in de ouderrol - wat in de literatuur beschreven  wordt als een transitie-proces - kan enorm helpend én verhelderend zijn.

Soms is er nood aan ondersteuning tijdens het normale aanpassingsproces: 
Bij de zoektocht naar hoe je als ouder in het ouderschap wil staan.
Hoe je verbinding kan maken met je baby.
Hoe je kan reageren op huilen.  

Matrescentie 
 
 

Om met een cliché te starten: met elke baby wordt ook een moeder geboren

Matrescentie is de term die gebruikt wordt om de transitie van vrouw naar moeder te omschrijven - en omvat alle fysieke, hormonale, emotionele en relationele verschuivingen die daarbij horen. 

In onze cultuur gaat de meeste aandacht naar de pasgeborene, hoewel de impact op het leven van de vrouw die net mama is geworden ook enorme is. Het feit dat hier minder aandacht voor is kan erg eenzaam aanvoelen. 

Ondersteuning tijdens deze turbulente periode creëert ruimte voor wie je wil zijn in het moederschap, resulteert in een sterke basis waarop je kan verder bouwen en kan rust brengen in de chaotische tropenjaren.  

Maak een afspraak